Táo bón thai kỳ là một trong những hiện tượng phổ biến ở thời kỳ mang thai. Các mẹ bầu trong quá trình mang thai sẽ thay đổi nhiều về tâm lý, sinh lý nên sẽ có rất nhiều triệu chứng. Một trong những vấn đề phổ biến là táo bón. Trong bài viết này,