Triệu chứng táo bón xuất hiện ở hầu hết tất cả mọi người. Táo bón gây khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, sinh hoạt của mọi người. Phần lớn nếu bị táo bón nhẹ thì chỉ cần thay đổi lại chế độ ăn uống, sinh hoạt là cũng có thể thoát khỏi