Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh là cả một nghệ thuật. Trong quá trình chăm sóc trẻ, nhất là ở giai đoạn đầu đời với những bà mẹ mới thì còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa được hoàn thiện nên có rất nhiều triệu chứng có thể