Táo bón ở người lớn đã khó chịu và nguy hiểm, ở trẻ sơ sinh còn khôn lường hơn rất nhiều lần. Không phát hiện táo bón kịp thời ở trẻ sơ sinh có thể gây đến tắc ruột. Hãy cẩn trọng trong việc phát hiện và phòng tránh táo bón ở trẻ sơ sinh.